Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině

Přemyslovo náměstí 18
Brno-Slatina

kulturní činnost – divadelní představení, společenské akce

Pořádáme:

kulturní společenské akce – dětské maškarní plesy, mikulášské nadílky apod.

Hrajeme:

pohádky pro děti
divadelní hry pro dospělé

Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině byl založen v roce 1925. V současné době zajišťuje celoročně pravidelné kulturní a společenské akce nejen pro slatinskou veřejnost.

Historie

KULTURNÍ ČINNOST VE SLATINĚ 1990-2005

Kulturní vyžití se výrazným způsobem změnilo pádem vlády Komunistické strany Československé, kdy se otevřely nové možnosti. Od tohoto roku je možné pořádat kulturní akce veřejně, a ne po nátlakem politických mocí, jak tomu bylo předchozích 40 let. V dnešní době zájem obyvatel (celorepublikově) o kulturu výrazně klesl, a do dnešní doby se zájem občanů o kulturní využití výrazně neobnovil. I tak je ve Slatině dodnes několik subjektů snažících se kulturní živobytí ve Slatině udržet.

24. 3. 1990 sehrál Divadelní soubor J. K. Tyla dvakrát pohádku Sůl nad zlato. O den později ji reprizoval. Hru režíroval Jaroslav Dobrý, scénu připravil Ladislav Štěpánek. V pohádce hráli Miloslav Malina, Ladislav Kučera, Eva Hrdličková, Martina Grégrová, Jaroslava Štěpánková , Eva Chudobová, Ivoš Procházka, Zdena Olšinová, Pavla Janíčková a Jiří Bielik. Tehdy se vybíralo vstupné 5 Kčs. V červnu divadelníci sehráli pohádku Poněkud ztracená princezna, která byla sehrána pro děti ze škol i pro veřejnost. Vstupné bylo 5 Kčs. 1. a 2. prosince téhož roku herci divadla J. K. Tyla zahráli pohádku Čertovy zlaté vlasy a 16. prosince ji reprizovali za přítomnosti videokamery, jak uvádí plakát. Po pohádce sehrané 2. prosince následovala Mikulášská nadílka. Určité kulturní akce v tomto roce pořádala i kulturní skupina Občanského fóra (OF) - v lednu pořádala hvězdicový pochod na letiště, v březnu oslavy k výročí 140. výročí narození prezidenta T. G. Masaryka, pozvala do Slatiny herce HaDivadla, kteří zde sehráli divadelní hru, dále v tomto roce pořádala módní přehlídku a zorganizovala další divadelní hru. Název se však nepodařilo zjistit. V roce 1990 bylo ve Slatině poprvé v historii uspořádáno Pálení čarodějnic, které se odehrálo na hřišti Spartak.

V roce 1991 byla ustanovena Kulturní komise, jejímiž členy byli: Ing. Jiří Vojtek, Dada Klementová, Ladislav Štěpánek, Jan Coufal. Od května 1992 potom Ing. Tomáš Poušek, Eva Hrdličková, Alena Coufalová a Eva Lefnerová. Tento rok se konaly tyto kulturní akce - 9.února uspořádala kulturní komise obecního zastupitelstva seznamovací a taneční večer pro členy obecního zastupitelstva a jejich rodinné příslušníky, na kterém hrála živě kapela pana Heroudka ze Šlapanic. Jak uvádí slatinská kronika, atmosféra byla "srdečná a přátelská", na čemž se velkým dílem zasloužil pan Štěpánek. Divadelní soubor J. K. Tyla sehrál v březnu 2x pohádku Čertovy zlaté vlasy. V březnu kulturní komise pořádala Dětský maškarní bál, na kterém s programem pro děti vystoupila brněnská country skupina Zimour. 26.dubna se na radnici uskutečnilo divadelní představení Limonádový Joe. V tomto roce (8.ledna) uspořádala slatinská organizace Československého červeného kříže v kulturním sále Radnice na Přemyslově náměstí výroční shromáždění pod vedením sestry Dany Opluštilové, doplněné kulturním programem. Posluchači hudebně-dramatického oddělení brněnské konzervatoře přišli s pásmem vánočních koled, proložených úryvky originálních biblických textů, zpodobňující narození Páně. Každý z účastníků byl obdarován perníčky, které nazdobily sestry Jůrová a Mrňová. Tradiční slatinské hody se konaly 14. a 15.září. 7.prosince divadlo J. K. Tyla uspořádalo Velkou Mikulášskou show pro dospělé, na které k tanci a poslechu hrála skupina Rolls. Vstupné tehdy činilo 15 Kčs. Kultury přímo se netýkající, avšak za zmínku stojící je informace, že v tomto roce vyhrála tehdejší slatinská obyvatelka Michaela Maláčová titul Miss ČSFR 1991.

Jak uvádí slatinská kronika, v roce 1992 uspořádala kulturní komise tyto akce: 2x vystoupení skupiny Zimour, besedu s filmovým režisérem Vladimírem Svitáčkem, přednášku o zdravé výživě, přednášku o geopatogenních zónách, akademii žáků hudebních kursů + výstavu výtvarného kroužku, dále potom skupina CKK Band zahrála písně Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, vánoční besídku žáků hudebních a tanečních kursů, poslechový pořad Elvis Presley a další vystoupení skupiny CKK Band. Kromě toho Kulturní komise uvedla vystoupení dramatického kroužku pro žáky škol a dětský maškarní bál. Kulturní komise se také finančně podílela na pořádání slatinských hodů. Dále zajišťovala i ozvučení sálu Radnice při akcích zastupitelstva. V tomto roce byl zakoupen také kvalitní mixážní pult. O provozuschopný stav sálu se staral Ladislav Štěpánek. Z průzkumu "Obnova vesnice", který se konal v tomto roce vyplývá, že necelá polovina obyvatel Slatiny postrádá kulturní sál. Požadavek na kulturní sál souvisí se zájmem většiny občanů o udržování lidových zvyků a společenských zábav, pro které není v obci vhodný prostor. Dále se projevilo několik občanů s žádostí o obnovení dřívějších zvyků. V kronice se také dočítáme, že kulturním vyžití ve Slatině je malé, přestože dříve byla Slatina obcí s bohatou kulturní tradicí. Ze všech dřívějších spolků se totiž zachoval jen Divadelní soubor J. K. TYL. Loutkové divadlo, pěvecký sbor, taneční soubor a další spolky nadobro zmizely. Přestože v této době dávají lidé přednost sledování televizních pořadů, nachází se několik jednotlivců - především Dada Klementová -, kteří se na pořádání kulturních pořadů aktivně zasluhují. Organizují se živá kulturní představení v sále Radnice (2x do měsíce). Avšak akce jsou prodělečné nejen díky malé návštěvnosti diváků, ale také díky drahým odměnám vystupujícím. Hledají se tedy ti nejlevnější. Ve Slatině často hrála kapela Zimour a rodinná kapela Klementových a Jůrových CKK Band. Kulturní komise uvažovala již začátkem roku 1991 o poněkud lepší náhradě hudebních kursů OKVS, které zde byly doposud a které se zánikem OKVS (obvodní kulturně vzdělávací středisko) skončily. Díky iniciativitě Dady Klementové vzniklo ve Slatině Kulturně vzdělávací středisko. To založila s hudebníkem a majitelem agentury Poutníci - Pavlem Linhárkem. Středisko sídlilo v budově staré Radnice, stejně jako dříve OKVS (nájemné bylo zastupitelstvem promíjeno). Prvním krokem tohoto střediska bylo zajištění lektorů a žáků. Žáky hledali manželé Linhárkovi. Ve středisku tedy pracovalo postupně 17 lektorů, kteří vyučovali 280 žáků - převážně ze Slatiny. Učili se hrát na klavír (klavíry zdědilo Středisko po OKVS), kytaru a zobcovou flétnu, dále zpěv tanec. Byl tu i výtvarný obor, šití, výuka angličtiny a němčiny pro děti i dospělé. Služeb však více využívaly děti, kteří platily maximálně částku 100 Kč měsíčně - se zvyšujícím se počtem žáků ve skupině se měsíční poplatek snižoval. To, co se děti naučily předvedly v červnu 1992 na besídkách pořádaných v sále Radnice. Poslední dubnový den proběhlo na fotbalovém hřišti Spartaku Pálení čarodějnic. V září se konaly slatinské hody.

Kulturní komise pořádala i v roce 1993 několik kulturních akcí - 20.ledna třičtvrtě hodinový pořad písniček, obrázků a povídání o slavném králi rokenrolu Elvisi Presleyovi, který připravili T. Poušek s T. Trýbem. V únoru potom společně s organizací Českého červeného kříže Kulturní komise pořádala pásmo písniček Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého (zpívali posluchači 4.ročníku dramatického oddělení brněnské konzervatoře). Vstupné bylo věnováno ve prospěch Českého červeného kříže. Začátkem března se v sále Radnice konalo vystoupení kapely Zimour. Hostem skupiny byla kapela CKK Band. Na konci pořadu proběhlo losování o hodnotnou cenu - kus sýra, zavináč a kosti na polévku, kterou vyhrál Libor Mrňa. Tuto akci navštívilo asi 35 diváků. V polovině března Slatinu opět navštívil režisér Vladimír Svitáček. Poslední březnový den Alibüstické Ďyvadlo sehrálo něžně cynickou konverzační komedii s náznakem absurdity na filozofické téma pod názvem Tři muži v cimře o kryse nemluvě. V květnu téhož roku brněnský soubor Nostalgia quartet a hosté zahráli skladby P. D. Q. Bacha, J. Joplina, A. W. Ketelbeye, F. Polkjakina aj. Na své si přišli zejména vyznavači hudebního humoru. 20.října Kateřina Králová (herečka loutkového divadla Radost) hrála pohádku Aloise Mikulky Dům u pětiset básníků. Toto představení navštívilo jen 20 diváků. Nešťastná Dada Klementová zaslala herečce Králové dopis s dotazem, jak se jí hrálo, na který ji bylo K. Královou odpovězeno: "Věc nestojí na množství, ale na kvalitě. Lépe málo diváků, ale takových, kteří se nechají představením strhnout, než plný sál studených čumáků". 17.listopadu opět vystoupila skupina Zimour s hosty. Tentokrát přišlo téměř 50 návštěvníků. Mluvčí kapely Jindřich Kameníček komentoval zhodnocení vystoupení slovy: "Jsou tady bezvadní lidi, hrálo se nám výborně". První prosincový den Kulturní komise ve spolupráci s Českým červeným křížem Slatina uspořádala předvánoční setkání s CKK Bandem a jeho přáteli. Návštěvníci uslyšeli méně známé koledy z jižní Moravy. Výtěžek dobrovolného vstupného byl opět věnován Českému červenému kříži. 15.prosince se uskutečnila Vánoční besídka slatinské hudební školy. 30.dubna proběhlo tradiční Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti Spartak. Hody se konaly 11. a 12.září.

V roce 1994 je ve slatinské kronice připomenuta činnost Divadelního souboru J. K. Tyla, které ačkoliv stále existuje, "žádné hry v současnosti nenacvičuje, neboť nejsou herci. Herci zestárli a mladí nemají o kulturu zájem". Zde ovšem kronikářka pravděpodobně nezaregistrovala, že v tomto roce byla plně obnovena činnost Divadelního souboru J. K. Tyla. Soubor J. K. Tyla sehrál v listopadu hru O čem píše život sám. Divadelní soubor J. K. Tyla však pořádá i společenské akce. V tomto roce (12. 2.) byly pořádány "Slatinský vostatky", s pochováním basy. Vše se odehrálo v sále staré Radnice. O zábavu se starali Tomáš Poušek a Libor Mrňa, kteří hráli hlavní role. Pochování basy pořádal soubor J. K. Tyla ve spolupráci s Kulturní komisí. Kulturní komise dále v tomto roce uspořádala koncert studentů 3.ročníku muzikálového herectví JAMU, kteří zazpívali písničky z muzikálů jako jsou Funny Girl, Kabaret, Bídníci, West Side Story, Cats, Hair a další. V březnu zde hrálo Alibüstické Ďyvadlo s představením U divokých Tonaků. Diváků bylo málo (kronikářka se domnívá, že díky tomu, že absurdní humor tohoto divadla každý neuznává). V dubnu se konal další večer se skupinou Zimour. Divadlo Matěje Kopeckého z Hradce Králové sehrálo dětem pohádku O dracích a princeznách, se kterou sem přijelo hostovat. V tomto roce se také uskutečnil koncert skupiny Žalman a spol., který byl sponzorován panem Ladislavem Hrazdilem. Sál Radnice byl konečně nabitý. Ten byl plně obsazen i 11. května, kdy opět vystoupili studenti muzikálového herectví z JAMU, tentokráte s pásmem písní z muzikálu Hair. Kronikářka posuzuje toto vystoupení za nejzdařilejší z celé sezóny. V květnu do Slatiny opět zavítala herečka loutkového divadla Radost Kateřina Králová, opět s pohádkou Aloise Mikulky Dům u pětiset básníků. V červnu se kromě Akademie Kulturně vzdělávacího střediska agentury Poutníci konal koncert studentského pěveckého souboru Vox Juvenalis se spirituály i moderní hudbou. 17. a 18. září se konaly slatinské hody. V říjnu otevřela novou sezónu skupina Zimour. V listopadu ochotníci uvedli hru O čem píše život sám, kterou napsala Eva Hrdličková, vedoucí souboru. V prosinci členové J. K. TYLA zorganizovali pro dospělé Mikulášskou show (k tanci a poslechu hrál Ríša Lauseker) a pro děti o den později (4. prosince) Mikulášskou nadílku. Kulturní rok 1994 ukončil tradičně předvánoční koncert, tentokrát nazvaný Pokoj, zdraví, požehnání..., pořádaný Českým červeným křížem a Kulturní komisí. Jako vždy účinkoval CKK Band a premiérově Pištělákův soubor písní a tanců.

Rok 1995. V tomto roce se ve Slatině poprvé konal Dětský den. Organizovali jej členové Školské a Kulturní komise za pomoci mnoha ochotných lidí. Dětský den byl oslaven 27.května. Tuto slavnost zahájil v 9 hodin Divadelní soubor J. K. Tyla pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků, kterou členové divadla sehráli v sále Radnice pod vedením Evy Hrdličkové. Od desíti hodin probíhaly v parku na Přemyslově náměstí soutěže organizované členy pionýrské skupiny Letka za pomoci rodičů. Atrakcí dětského dne se staly koně, na kterých se mohly děti svézt buďto v sedle na Černozemní nebo v kočáře na Přemyslově náměstí. Reprodukovanou hudbu pouštěl Tomáš Poušek. Dětský den byl ukončen diskotékou. 16. a 17. září se konaly tradiční hody. Co se týče kulturních akcí pořádaných na Radnici - i v tomto roce jich bylo několik, především organizovaných Dadou Klementovou. V lednu zde hostovalo studentské divadlo hrající anglicky - Tempus Theatre Troop. Při jejich představení vystoupila kapela Black Uganda Choir. V únoru zde vystoupili studenti Divadelní fakulty JAMU. Michaela Barteková uvedla písně z muzikálu Funny Girl a Pavel Šmíd pásmo písní J. Suchého a J. Šlitra. Spolu s nimi vystoupili Petra Jungmannová, Milan Němec a CKK Band. Návštěvníků bylo hodně díky účasti spolužáků účinkujících. Jelikož byl program uskutečněn 14. února (sv. Valentýn), věnovali studenti svoje vystoupení všem zamilovaným. V dubnu byla ve Slatině uvedena premiéra hry Zajatci tmy autora Radka Balaše. Přestože text byl v soutěži o nejlepší původní hru oceněn 3.místem, diváků bylo velmi málo. V listopadu zahráli herci divadla Radost dětem pohádku Kašpárkovo pometlo zametlo. V tomto roce se ve poprvé pořádaly Slatinské Vánoce. Jednalo se o aktivitu občanů pod záštitou Radnice. Nejprve byl postaven vánoční strom (smrk) na parkovišti při ulici Tilhonova a Mikulčická, který darovala paní Slaninová z Matlachovy ulice ze své zahrady (bylo by ho nutné skácet tak i tak). Oslava Vánoc proběhla 17. prosince odpoledne. Na pódiu se střídaly děti se sborovým i sólovým zpěvem, až to pódium nakonec nevydrželo a propadlo se. Nikdo nebyl naštěstí zraněn a po rychlé opravě se mohlo v programu pokračovat. Mimo jiné byly předvedeny různé vánoční zvyky a připraven horký čaj a grog, který v obzvláště velké zimě účastníci přivítali.

V roce 1996 ve Slatině vzniklo nové občanské sdružení "Slatina dětem". Zakladatelkou tohoto sdružení byla Ing. Alena Korčáková, která sdružení charakterizovala jako sdružení podporující nejrůznější aktivity posilující harmonii mezilidských vztahů, vztahů mezi člověkem a přírodou, aktivity posilující odpovědnost vůči budoucím generacím. Cílem sdružení bylo spojovat kulturní dění s péčí o životní prostředí a vlídnou formou šířit ekologickou osvětu. Zaměření činnosti bylo především pro děti a mládež. Sdružení rozpracovalo různé projekty - např. Sen o hřišti (děti si měly samy navrhnout svoje hřiště dle svých představ), Dětská pošta a podobně. Podle mého názoru toto sdružení Slatině nijak neprospělo, protože žádný projekt nebyl dotažen do konce (snad hřiště na Černozemní bylo upraveno na popud tohoto sdružení a bylo upraveno hřiště při ZŠ Jihomoravské náměstí). Jednalo se spíše o filozofické úvahy, nežli o praktické užití myšlenek a nápadů. Tradiční Pálení čarodějnic tento rok proběhlo na hřišti Černozemní. I tento rok se pořádal Dětský den (druhým rokem), který se konal souběžně v parku na Přemyslově náměstí, v sále Radnice a na hřišti při ulici Černozemní, kde mimo jiné děti jezdily na koních. Programem provázeli členové Letky. Vítězové různých disciplín dostávali "dětské" peníze, za které mohli nakupovat v přistavěném stánku. Dětský den byl propojen s projektem Sen o hřišti pořádaným občanským sdružením Slatina dětem. Doprovodnou muziku pouštěl Tomáš Poušek. Hody se konaly 14. a 15. září. Co se týče činnosti Divadelního souboru J. K. Tyla, tento rok uspořádal několik akcí. První akcí roku bylo Pochování basy (17. 2.), koncem února uspořádal J. K. TYL pro děti Dětský maškarní ples, 23. března pořádal Josefskou zábavu, 7.dubna Pomlázkovou zábavu, 16. května herci sehráli dětem pohádku Krakonoš, 19.října potom pořádal spolek zábavu a 9.listopadu Martinskou zábavu, 5.prosince potom Mikulášskou nadílku pro děti a 7.prosince Mikulášskou zábavu pro dospělé. Kulturní komise při MČ Slatina pořádala 2x koncert skupiny Zimour (nepočítaje účinkování na čarodějnicích), v květnu potom koncert kapely Tomáš Kočko & orchestr, o deset dní později Absolventský koncert Pavla Šmídka, studenta JAMU, v říjnu se v Slatině představilo divadlo Radost s pohádkou Jana Vodňanského Když jde kůzle otevřít (hráli Eva Jurůjová a Zdeněk Ševčík). Kulturní činnost ve Slatině byla ukončena Slatinskými Vánocemi, které byly zahájeny 8.prosince postavěním a zdobením vánočního stromu v prostoru parkoviště u křižovatky Mikulčická - Tilhonova. V rámci Vánoc vystoupila 18.prosince na Radnici skupina CKK Band se studenty JAMU a místní schólou v pořadu Předvánoční zpívání. Výtěžek byl věnován Červenému kříži. Samotný program Slatinské Vánoce se konal 22.prosince od 16. hodin v místě vánočního stromu. Pod ním vystoupily slatinské děti. Hry, vánoční zvyky a různá další vystoupení organizovalo sdružení Slatina dětem. 25.prosince odpoledne vystoupil CKK Band a schóla na Vánoční besídce konané v místním kostele. Významnou událostí tohoto roku bylo také zahájení činnosti Domu dětí a mládeže. Je to pobočka DDM Junior v Brně na Dornychu. Pobočka DDM sídlí na Tilhonově ulici 49. Záštitu nad provozem převzal ÚMČ Slatina. DDM organizuje různé kroužky - výtvarné, keramické, hudební, ekologický a dramatický. V tomto roce byl také ve Slatině založen Klub důchodců (21. 2.). Pořádal setkání a různé akce, jako například Čaj o páté a podobně. Ke konci roku získal klub finanční podporu ÚMČ Slatina a jeho členové mohli využít slev na pořádané akce. Aby těchto slev mohli využít, museli zaplatit členský příspěvek ve výši 120 Kč.

Sdružení Slatina dětem konalo aktivitu i v roce 1997. 1.června pořádalo Dětský den. Navštívilo ho asi 400 dětí a 150 dospělých. Opět se konal v parku a na ulici Černozemní. Děti soutěžily ve sportovních a pohádkových hrách. V rámci programu se uskutečnila diskotéka pod širým nebem, kde děti mimo jiné i soutěžily v tanci a zpěvu. K dispozici byly i houpačky, střelnice, kolotoč a koně. Pobočka DDM ve Slatině získala nový název DDM Fantázie. Ke stávajícím kroužkům přibyly kursy Jóga pro začátečníky a Domácí ekologie Kopretina. Kromě kroužků se ve Fantázii pořádaly příležitostné akce pro veřejnost - Velikonoce s pletením pomlázek, batikováním vajíček, zdobením pomlázek a Vánoce s vyráběním vánočních ozdob z přírodních materiálů. Vedoucím DDM Fantázie byl Jindra Arely, který zajistil i opravu budovy. I Klub důchodců rozvíjel v tomto roce svoje aktivity. Nově organizoval i zájezdy, např. do vinných sklípků a do termálních lázní. Pro své členy uspořádal Babské hody a přednášku O historii Slatiny s dr. Flodrovou. Slatinské hody se konaly poprvé v historii v areálu na Přemyslově náměstí 24/26. Divadelní soubor J. K. Tyla pořádal spolu s Kulturní komisí ve Slatině Pochování basy. V březnu přijel do Slatiny herec Jan Kačer s pořadem Chcete mě znát?. Necelý týden poté dojela do Slatiny herečka Daniela Zbytovská, která uvedla dětské představení Tři veselé pohádky. 30.března Kulturní komise pořádala Pomlázkovou zábavu. Začátkem dubna zorganizoval Český červený kříž Slatina přednášku MUDr. Jelínkové na téma Vitamíny a ostatní potravinové doplňky. 22.dubna byl v sále Radnice uspořádán koncert písní ze slavných muzikálů, na kterém vystoupili studenti JAMU. Poslední dubnový den se ve Slatině konalo tradiční Pálení čarodějnic. Děti ze souboru Púčik a Pištělákova souboru připravily pro maminky ke Dni matek písničky a tance, které jim předvedly v areálu obchodního centra Slatinka. Folklórní soubor Púčik potom vystoupil ještě 14.května s cimbálovou muzikou Tomáše Zouhara v sále Radnice. 11.června byla poprvé otevřena na slatinské Radnici Hudební kavárna U Tylů. Vystoupili v ní studenti muzikálového herectví JAMU s písněmi J. Suchého, J. Šlitra, J. Kainara, J. Traxlera, B. Ondráčka a dalších. Jako hosté vystoupili Eva Jurůjová a Petr Gazdík. 22.června předvedl v sále Radnice svůj absolventský recitál student 4. ročníku muzikálového herectví JAMU Milan Němec, který ve Slatině vystupoval třetím rokem. Začátkem října navštívil Slatinu Jan Vodňanský v doprovodu hudebního skladatele, klavíristy a zpěváka Daniela Dobiáše. Hrály se písničky pro mladé i pamětníky. Speciálně na mladé se zaměřil ve svém zábavně-poučném programu Něfetuj a piš, který v sále slatinské Radnice 20.října předvedl studentům šlapanického gymnázia. 19.října pořádala Kulturní komise poslední podzimní taneční zábavu. 21.listopadu v sále Radnice zahráli herci divadla Radost (v titulní roli s Ivetou Pavlovičovou) pohádku ABeCeda aneb co se zdálo Alence. 12.prosince se konal předvánoční koncert pořádaný slatinským Červeným křížem za účasti CKK Bandu a studentů muzikálového herectví JAMU, kteří zazpívali známé i méně známé koledy. 16.prosince v sále Radnice vystoupil Pištělákův dětský soubor písní a tanců. O den později zahrála na Radnici skupina Mour (vzniklá oddělením od skupiny Zimour) a brněnský písničkář Ivo Cicvárek se svým Bandem.

V roce 1998 pořádala Kulturní komise ve Slatině Dětský den, Hody a Slatinské Vánoce. Dále se konala - 23.ledna Poslechová kavárna U Tylů, kde vystoupili studenti JAMU, herečky z divadla Radost a jiní. 21.února se konalo Pochování basy, 15.března Dětský maškarní ples. 22.dubna ve Slatině vystoupil písničkář Jaroslav Velinský - Kapitán Kid. 30.dubna se konalo Pálení čarodějnic. V tomto roce bylo uspořádáno několik koncertů skupin - v květnu vystoupil Hradišťan, v červnu Kamelot, v červenci Hop Trop a v srpnu Žalman a spol. Všechny koncerty se odehrály na Přemyslově náměstí 24/26. Pořadatelé koncertů (slatinská Radnice a agentura Poutníci) však kvůli nízké návštěvnosti nevydělali. Z toho však viním pořadatele, protože v takto krátkých intervalech nemohli přilákat návštěvníky. V červnu se také uskutečnil na Radnici absolventský koncert studentů muzikálového herectví JAMU. 18.prosince na Radnici proběhla Vánoční kavárna U Tylů, kde účinkovali CKK Band, Black Choir, Iva Bittová a "Lelky" a Milan Klapetek. V tomto roce přijal Klub důchodců pevný statut, který z pověření ÚMČ Slatina vypracovala předsedkyně klubu Eva Hrdličková. Klub důchodců v tomto roce uspořádal Občanský ples, Josefskou zábavu, zájezd do Dunajské Stredy, dále do Olomouce, na Buchlov a do termálních lázní. DDM Fantázie v tomto roce připravil opět několik kroužků - keramické, počítačové, turistické, hudební, dále potom jednotlivé akce jako Slavnost luceren v den svátku sv. Martina, Velikonoce a Vánoce ve Fantázii. Také organizoval několik táborů. Došlo k úpravám interiéru budovy - barevné nátěry, veselé figurky na stěnách i dveřích, police, záclony atd. Divadelní soubor J. K. Tyla pořádal v tomto roce Dětský karneval, pro děti ze škol i veřejnost sehrál pohádku Čertovy zlaté vlasy (se kterou se účastnil na festivalu Setkání amatérských divadel na prknech 20.-21.6.1998 ve Veverské Bítýšce) a v prosinci sehrál v OD Petrov v Brně pohádku Narodil se Kristus Pán.

V roce 1999 působily ve Slatině tyto neziskové organizace (Radnice je vyzvala, aby se v rámci akce 30 dní pro občanský sektor představily): ZŠ Jihomoravské nám. 2 (nabízející mimoškolní činnosti, jako Výtvarné studio, Hudební studio Yamaha, projekt Socrates aj.), Pionýrská skupina Letka (dětská organizace mající 114 členů), Divadelní soubor J. K. Tyla (existující ve Slatině od roku 1925, tento rok mající asi 15 členů), Skautský oddíl (byl obnoven v roce 1990, tento rok mající asi 40 členů), Kostelní schóla (děvčata a chlapci ve věku 12-18 let - zpívají při bohoslužbách a slavnostních příležitostech. Schóla je rozdělena podle věku na Pampelišky a Broučky), DDM Fantázie (existující od roku 1996, navštěvujíc ho asi 250 dětí i dospělých), Slatina dětem, o.s. (existující od roku 1996), Český svaz chovatelů ve Slatině (založen roku 1942, pořádající výstavy pro chovatele a chovatelské burzy), Tenisový oddíl (je součástí SK Slatina, mající tento rok 66 členů rozdělených do 5. družstev), Oddíl stolního tenisu (založen roku 1978, mající 8 družstev dospělých a 1 družstvo starších žáků), Fotbalový oddíl (existující od roku 1930, v tomto roce 4. největší oddíl v Brně, mající 11 družstev, z toho 8 mládežnických). Jiná sdružení se nepřihlásila. Co se týče kulturních a společenských akcí pořádaných v tomto roce - 13.února se v sále Radnice konalo Pochování basy, na kterém k tanci hráli Slatinští kamarádi. 30.dubna proběhlo v areálu na Přemyslově náměstí 24/26 Pálení čarodějnic. V neděli 28.března přiblížili návštěvníkům představení Co je to blues? písně Jiřího Šlitra a J. Suchého studenti 2. ročníku muzikálového herectví JAMU v sále na Radnici. Poslední březnový den uspořádal soubor J. K. Tyla Velikonoční pomlázku a 10.března Dětskou módní přehlídku. V červnu ve Slatině hostoval divadelní soubor Bedruňka s pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků. 11.června byla otevřena opět Poslechová kavárna U Tylů. Herci Divadelního souboru J. K. Tyla ve dnech 14.-18.června zahráli pohádku Poněkud ztracená princezna pro děti ze základních a mateřských slatinských škol. 19.června se oslavoval v parku na Přemyslově náměstí Dětský den, který tento rok pořádali členové skupiny Letka, DDM Fantázie a SK Slatina - oddíl stolního tenisu a kopané. 5. ročník Dětského dne byl v indiánském duchu. Hody v tomto roce proběhly 11. a 12.září. 17.listopadu vystoupil v sále Radnice Black Uganda Choir - netradiční sdružení přátel vícehlasého zpěvů. 6.prosince Divadelní soubor J. K. Tyla uspořádal Mikulášskou nadílku, na které herci sehráli pohádku Hloupý čert. V prosinci vystoupila ve Slatině herečka Jiřina Jirásková, která vystoupila v sále Radnice a během vyprávění odpovídala na divácké otázky. Slatinské Vánoce s koledami, vánočními zvyky a minitrhy se konaly 12.prosince pod vánočním stromkem, který byl tentokrát umístěn v areálu Přemyslova náměstí 24/26. Účinkovaly děti z obou slatinských základních a CKK Band. Cukroví upekly kuchařky ze všech místních základních a mateřských škol. Restaurace U Vedrů věnovala horký čaj. Pionýrská skupina Poutníci předváděla tradiční vánoční zvyky. Pohádku Narodil se Ježíšek zahrál v rámci programu Slatinských Vánoc Divadelní soubor J. K. Tyla. DDM Fantázie v tomto roce byl opět vylepšen, na fasádách i v místnostech přibyly obrázky, vznikla zde také počítačová učebna a byla zprovozněna nová pec na vypalování keramiky. V tomto roce Fantázie poprvé organizovala pobytový tábor, a to v lednicko-valtickém areálu. Uskutečnil se i příměstský tábor s výtvarným zaměřením. Krom stálých kroužků Fantázie pořádala akce pro děti i dospělé, a to: svatováclavskou pouť, koncert blue-jazzové skupiny Jasmína, Martinskou slavnost a výrobu lucerniček na ni, Malování na hedvábí, zájezd na vánoční jarmark do Rožnova pod Radhoštěm a Vánoce ve Fantázii. Z Fantázie odchází vedoucí J. Arely a nahrazuje ho Mgr. Renata Zapletalová. Klub důchodců v tomto roce zvolil nový sedmičlenný výbor, který po dva následující roky zajišťoval činnost klubu. Členy výboru byly zvoleni: paní Kepáková, Vetešková, pan Horák, Hložánka, Dupal, Zigmund a předsedkyně klubu - Jaroslava Pešová. V roce 1999 měl Klub důchodců 71 členů. V tomto roce také proběhly na Terénkách závody celorepublikového významu na freestyleových kolech. Ty se konaly 19.září. Dále na hřišti na ulici Černozemní vzniklo petanquové hřiště, které pro své potřeby vybodovalo občanské sdružení SLOPE (Slatinský oddíl petanque).

I v roce 2000 se konalo ve Slatině několik kulturních a společenských akcí. Divadelní soubor pořádal 14.února Dětský maškarní ples a 11.března Maškarní ples pro dospělé. V únoru také sehrál komedii Blázinec v prvním poschodí. Soubor J. K. Tyla dále v tomto roce průběžně uspořádal Dětskou módní přehlídku, pro děti sehrál pohádku Perníková chaloupka, Dvě Maryčky, připravil soutěž Miss Junior Slatina 2000 a v prosinci tradičně zorganizoval Mikulášskou nadílku, kde byla sehrána také Čertova pohádka. Kulturní komise pořádala 18.dubna koncert Brněnského smyčcového tria, 30.dubna proběhlo tradiční Pálení čarodějnic, letos na Černozemní ulici. 12.května potom Dada Klementová otevřela v sále Radnice Poslechovou kavárnu U Tylů, kde tentokrát účinkovala folková kapela Pepa Lábus & spol. spolu se studenty JAMU. 17.května se v areálu na Přemyslově náměstí 24/26 konal koncert skupiny Semtex - mladé plzeňské recesní skupiny. Tento koncert však přibližně polovinou návštěvníků nebyl přijat, protože hudebníci požívali větší množství alkoholu, než byli schopni unést, což se projevilo také na nevkusně neslušném vyjadřování. 17.prosince proběhla v sále Radnice další Poslechová kavárna U Tylů, kde byli tentokráte hosty CKK Band opět se studenty JAMU, dále vystoupila cimbálová muzika Líšňáci a Ivo Cicvárek & OKO. Dětský den byl slaven i v tomto roce, tentokrát byl spojen s oslavami 70. let kopané ve Slatině, takže v duchu kopané. Slavnost proběhla 23. - 25.června v parku na Přemyslově náměstí. Na fotbalovém hřišti se uskutečnil fotbalový turnaj, kde se hrálo "O pohár starostky". V areálu SK Slatina k programu hrála dechová kapela Úsviťanka. Na stejném místě potom byl odpálen slavnostní ohňostroj. Na Přemyslově náměstí také proběhl v rámci programu minifestival rockové muziky. Stejně jako každý rok, i letos ve Slatině proběhly hody, tentokrát 9. a 10.září. V tomto roce byl ve Slatině také založen taneční soubor Slatiňánek. Zakladateli byli manželé Pařízkovi. Jejich cílem bylo navázat na již zaniklý soubor Slatiňan. Klub důchodců v tomto roce uspořádal 16 zájezdů, z toho 10 do Čalova. Pěvecký kroužek při Domovu důchodců zavítal před Vánocemi do domovů důchodců s vánočním pásmem a dárečky. DDM Fantázie otevřel nové kroužky - Klub malých debrujárů, Plastikoví modeláři, Klub maminek Klubíčko a Sluníčko, výuku francouzštiny aj. Pro veřejnost Fantázie pořádala Malování na hedvábí, Předvánoční dílnu modrotisku, Malování na sklo a Svatováclavskou pouť. Z postu vedoucí odchází z Fantázie vedoucí Mgr. Renata Zapletalová, kterou nahradila Mgr. Zdena Jemelková, která vede DDM do současnosti. Slatinské Vánoce se v tomto roce konaly na Přemyslově náměstí 24/26. S pásmem koled vystoupily děti ze slatinských základních škol a z kostelní schóly. Vánoční zvyky převedli členové Fantázie a pionýrské skupiny Poutníci, kteří je aplikovali v rámci vánočního jarmarku. V tomto roce vznikla ve Slatině neoficiálně Skupina historického šermu Lucius.

V roce 2001 měl první veřejné vystoupení soubor Slatiňánek, a to v sále Radnice pro Klub důchodců. Zpívaly ve vypůjčených krojích. Z výtěžku se pak nakoupily látky na vlastní kroje (kyjovské), které následně ušila p. Pařízková s p. Kepákovou, která dříve zpívala ve Slatiňanu. Následně vystupovaly na slatinských hodech a Slatinských Vánocích. DDM Fantázie otevřela další nové kroužky, má jich tedy o 15 více než v předchozím roce. Opět pořádala tábory a akce pro veřejnost. Dětem navštěvujícím kroužky umožnil ÚMČ tvořit vlastní stránku v Aktualitách o Slatině pod názvem Dráček Slatiňáček. Děti upozornily na šikanou v ZŠ Jihomoravské náměstí, což velmi pobouřilo vedení školy a její pedagogy. Dráček Slatiňáček tedy brzy zanikl. Klub důchodců rozšířil svoje řady na 90 členů. Byl zvolen nový výbor, předsedkyní se stala opět Jaroslava Pešová, dalšími členy byli ustanoveni p. Kepáková, Jelínková, Chobolová, Friedecká, Zigmová, p. Zukal, Dupal a Šalbaba. Klub uspořádával stejné akce jako v předchozím roce. Divadelní soubor J. K. Tyla uspořádal Dětský maškarní ples, Pochování basy, Kabaret U dobré nálady, herci sehráli pohádky Jak Andulka s Maruškou vysvobodily tatínka, Jak Janek vyhrál nad králem a uspořádal samozřejmě Mikulášskou nadílku. Kulturní komise v tomto roce ještě uspořádala Dětský den, v jehož rámci v parku vyrostl Pohádkový les. Vystoupila zde skupina historického šermu Lucius. Hody, které se odehrály 15. a 16.září navštívilo kvůli nepříznivému počasí méně diváků, než v předchozích letech. Ve Slatině v tomto roce vystoupilo i Divadlo s budoucností s komedií J. Suchého a J. Šlitra - Šest žen Jindřicha VIII., dále ve Slatině vystoupil herec Lukáš Vaculík s moderátorem Alexandrem Hemalou (21. 3.), v červnu na Přemyslově náměstí 24/26 zahráli a zazpívali Petr a Hana Ulrychovi se skupinou Javory, v kině Beseda v listopadu vystoupil herec Tomáš Töpfer s moderátorem Alexandrem Hemalou. Významnou událostí tohoto roku byl vznik Historického kroužku Slatiny, který byl ustanoven v rámci Kulturní komise Rady MČ Slatina. Smyslem kroužku je získávat informace a materiály sloužící k přiblížení slatinské historie. Členy Historického kroužku byli zvoleni paní Miroslava Buršíková, PhDr. Karel Janiš, Ing. Bohumil Reichstädter CSc., František Sklenář, Jan Štěpánek a Jaroslav Hrubý (viz foto). Skupina Historického šermu Lucius začala vystupovat pod hlavičkou Divadelního souboru J. K. Tyla. Lucius pořádal různá šermířská vystoupení, se kterými jezdil po republice.

V roce 2002 přešlo sdružení Slatina dětem pod ZŠ Jihomoravské náměstí. V předchozích letech přestalo projevovat výraznou aktivitu, spojeno tedy bylo pro udržení sdružení. Ing. Alena Korčáková odstoupila z funkce předsedkyně a její funkci nahradila PaedDr. Jarmila Balejová. Byl zvolen i nový výbor. Sdružení organizovalo sportovní a volno-časové aktivity ve spolupráci s ÚMČ. Sdružení Slatina dětem působící pod ZŠ Jihomoravské náměstí 2 existuje v určité formě dodnes a pořádá různé akce (Podzimní výlet na Pálavu, Mikuláš na ledě, Dny zdraví, Máme rádi zvířata, různé výlety a podobně). DDM Fantázie tradičně uspořádal kromě kroužků různé jednorázové akce. Pořádal i podzimní burzu, která je pořádána dodnes. Klub důchodců zorganizoval společnou rekreaci členů v Tavíkovicích. Kromě toho pořádaly Čaje o páté a další besedy a zábavy. Tradiční hody se konaly tento rok 14. a 15.září. Divadelní soubor J. K. Tyla sehrál pohádku Mrazík, v dubnu uspořádal s Kulturní komisí tradiční Pálení čarodějnic, dále sehrál pohádku O lakomé rodině, uspořádal Mikulášskou nadílku, Vánoční trh a spolu s Dadou Klementovou pořádal Poslechovou kavárnu U Tylů, kde vystoupili tyto kapely: Cymbelín, Kvarteto Járy Cimrmana, CKK Band, Mošny a studenti I., II. a IV. ročníku muzikálového herectví JAMU. V tomto roce na Radnici vystoupila i skupina Něco mezi a Groovey. V roce 2002 byla zrušena Kulturní komise. Tyto akce od tohoto roku pořádá samotný ÚMČ. Právě ten spolu s Divadelním souborem J. K. Tyla připravil Slatinské Vánoce na dvoře na Přemyslově náměstí 18, kde byly poprvé minitrhy organizované divadlem. V programu vystoupily děti ze slatinských škol a kostelní schóly. Vánoční zvyky předvedl oddíl Poutníků. Divadelní soubor J. K. Tyla od následujícího roku pořádal svoje trhy, které se konají v odlišném termínu od minitrhů pořádaných ÚMČ.

V roce 2003 Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině pořádal tradičně několik akcí. Zorganizoval Dětský maškarní ples, sehrál divadelní hru Krutá zrada v režii Ing. Jaromíra Barotka (scénář napsala Eva Hrdličková), v dubnu pořádal tradiční slatinské Pálení čarodějnic, v říjnu sehrál pro děti pohádku Jak princezna o krásu přišla a v prosinci pořádal Mikulášskou nadílku a slatinský Vánoční trh 2003. Hody byly uspořádány v již tradičním zářijovém termínu. Kroje tradičně zapůjčila paní Hodaňová. Klub důchodců v tomto roce evidoval 70 členů. Na únorové schůzi byla zvolena předsedkyní opět Jaroslava Pešová, ostatními členy výboru se stali: paní Chobolová, Lobová, Bílá, Hofírková, Frýdecká a p. Zikmund, revizorem paní Keilová. Klub opět zorganizoval několik zájezdů, byla zorganizována dovolená na Třech studních na Vysočině. Dále Klub důchodců organizuje každou první středu v měsíci různé přednášky, na které jsou zváni lékaři, zástupci policie, historici a jiní. Při Klubu důchodců pracují dva pěvecké kroužky - jeden vede p. Pešová s p. Dupalem, druhý pak p. Stanislav Pavlásek. Dvakrát ročně zpívají důchodci v Domě naděje na Hapalově ulici tamním důchodcům. DDM Fantázie zaregistroval v tomto roce nárůst návštěvníků o 60% (oproti roku 1999), tedy na 500 lidí. V roce 2003 realizovala Fantázie kromě stálých kroužků také tři letná pobytové tábory a dva příměstské letní tábory. Jeden příměstský zorganizovala i v zimě.

Společenský život ve Slatině byl pestrý i v roce 2004. DDM Fantázie pokračoval v započaté činnosti - opět uspořádal kromě stálých kroužků několik jednorázových akcí, včetně Dne dětí. V tomto roce Sbor dobrovolných hasičů oslavil 110 let od založení. Na tuto počest se konal 18.září odpoledne na školním hřišti požární útok. Ačkoliv Sbor dobrovolných hasičů stále přetrvává, jeho činnost je již minimální, zaměřená spíše na pořádání činností, protože v případě požáru by vyjela výjezdová skupina profesionálních hasičů sídlící v areálu Roučka na ulici Tuřanka. Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině uspořádal tyto akce - Dětský maškarní ples, Pochování basy (živě hrála skupina Oregon a vystoupila skupina Lucius), sehrál pohádku O hloupé ženě, uspořádal tradiční Pálení čarodějnic a v prosinci uspořádal Mikulášskou nadílku a Vánoční trh. Klub důchodců v tomto roce evidoval 70 členů, z toho 9 nových. 4 členové zemřeli. V roce 2004 organizoval Klub důchodců několik zájezdů (Velké Losiny, Heřmanov, Dlouhé Stráně, Čalovo atd.). V roce 2005 Úřad městské části Brno - Slatina zorganizoval 21.ledna první Společenský ples městské části, který se uskutečnil v restauraci Las Pegas na Langrově ulici. K tanci a poslechu hrála kapela Hamrla Boys. Na plesu vystoupili žáci ZŠ Jihomoravské náměstí 2 se svou módní přehlídkou. Vstupné činilo 80 Kč. Dále ÚMČ připravil na 16.února Koncert žáků ZUŠ Smetanova (Základní umělecké školy), který se odehrál v sále Radnice. V prosinci potom ÚMČ pořádal tradiční Slatinské Vánoce s vánočními minitrhy, které se uskutečnily v areálu TJ Spartak. Vystoupili zde žáci všech slatinských škol se žáky ZUŠ Smetanova. Vánoční zvyky předvedli členové pionýrské skupiny Letka, dárečky děti učily vyrábět zaměstnankyně DDM Fantázie. Fantázie pořádala opět několik kroužků, dále zorganizovala několik výletů (Vranov atd.), Tvořivou dílu pro dospělé, Velikonoční dílnu pro děti a jiné. Občanské sdružení Klubíčko při DDM Fantázie uspořádalo začátkem dubna ve spolupráci s MČ Slatina Jarní burzu. Fantázie opět uspořádala několik táborů (v Tišnově, Krucemburku, Zvířeticích u Bakova nad Jizerou), dále jeden příměstský tábor s výlety do okolí. 28.května 2005 pořádala Fantázie Den dětí. Skupina historického šermu Lucius uspořádala 7.května na hřišti na Jihomoravském náměstí Betálné Slatinské šermířské odpoledne. Divadelní soubor J. K. Tyla sehrál v tomto roce hru Naše bábi šílí, pohádku O hloupé ženě, Pochování basy (k tanci a poslechu hrála kapela Oregon), Dětský maškarní ples, v dubnu tradiční Pálení čarodějnic (hrála živě kapela Kompromis Country), v říjnu potom herci sehráli pohádku Mrazík a 4.prosince členové divadelního souboru uspořádali Mikulášskou nadílku, 10.prosince Vánoční trh a rok 2005 soubor zakončil sehráním vánoční pohádky Narodil se Ježíšek Nazaretský. V tomto roce přestala šermířská skupina Lucius vystupovat pod hlavičkou Divadelního souboru J. K. Tyla. Někteří členové Luciusu však zůstali nadále i členy divadla. Členové Klubu důchodců ve Slatině byli pošesté na společné rekreaci, tentokrát v Rožnově pod Radhoštěm. Dále Klub důchodců uspořádal sedm zájezdů do Čalova. V průběhu roku organizovaly tradičně besedy a zábavy. Klub důchodců v tomto roce organizoval také masáže pro slatinské důchodce, k čemuž ovšem nemělo předsednictvo klubu žádné právní oprávnění, takže masáže byly zastupitelstvem zakázány a další postup je v řešení. Činnost důchodci ukončili Silvestrovskou zábavou. Hodně firem odmítlo Klubu důchodců věnovat sponzorský dar na tuto zábavu, protože si o něj údajně důchodci nežádali slušnou formou, jak potvrdili někteří slatinští obchodníci. Historický kroužek ve Slatině zorganizoval pod záštitou MČ Slatina a ve spolupráci s historickou jednotkou Baterie Austerlitz Čs. Napoleonské společnosti 1.prosince 2005 v 17:30 hodin Pietní vzpomínku ke 200. výročí bitvy u Slavkova/Austerlitz z 2. 12. 1805. Návštěvníci se shromáždili u historického hromadného pohřebiště obětí slavkovské bitvy, u kříže na křižovatce ulic Tilhonova a Lučiny. Pietní vzpomínku zahájil starosta obce Ing. Jiří Navrátil, po něm v projevu pokračoval starosta obce Tvarožná p. František Kopecký. Program doprovázeli zpěvem žáci ZŠ Jihomoravské náměstí a ZŠ Přemyslovo náměstí. Na závěr byla vypálena salva z děla a ručních zbraní. Všichni zájemci obdrželi pamětní fotografie označené pamětním razítkem.