Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině

Přemyslovo náměstí 18
Brno-Slatina

kulturní činnost – divadelní představení, společenské akce

Pořádáme:

kulturní společenské akce – dětské maškarní plesy, mikulášské nadílky apod.

Hrajeme:

pohádky pro děti
divadelní hry pro dospělé

Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině byl založen v roce 1925. V současné době zajišťuje celoročně pravidelné kulturní a společenské akce nejen pro slatinskou veřejnost.

Historie

DIVADELNÍ SPOLEK J. K. TYLA V L ETECH 1990 - 2005

V roce 1996 byl založen Klub důchodců ve Slatině. Jeho předsedkyní byla Eva Hrdličková. Tento fakt uvádím vzhledem ke skutečnosti, že zpočátku oba spolky spolu spolupracovaly. V tomto roce (1997) jsem se stal členem Divadelního souboru J. K. Tyla a jelikož jsem od roku 1999 začal vyrábět všechny plakáty, uvedu níže ve stručnosti přehled naší činnosti.

Protože v dnešní době celospolečensky zájem o kulturu upadá, není udržení existence divadelního spolku jednoduchou záležitostí. V posledních letech se členové souboru často střídají (proto neuvádím všechny členy - neboť nejsou ani evidováni) a trvale zůstává členy jen několik divadelníků. Nyní se podařilo členy souboru de-facto ustálit, což se samozřejmě projevuje na zvyšující se produktivitě činnosti. Po celou dobu (až na jednu výjimku - viz. dále) má soubor jedinou režisérku - Evu Hrdličkovou.

V následujícím výpisu neuvádím většinou složky režie, osvětlovač a pokladní, neboť od roku 1999 jsou neměnné a od roku 2003 oficiálně schválené: - od roku 2003 do současnosti je složení výboru Divadelního souboru v následujícím složení: Předseda (+režie): Eva Hrdličková Místopředseda (+osvětlovač):Martin Krytinář Pokladní (+nápověda): Marta Navrátilová

1990

24.března 1990 sehrál Divadelní soubor J. K. Tyla dvakrát pohádku Sůl nad zlato, 25.března ji soubor reprizoval. Hru režíroval Jaroslav Dobrý, scénu připravil Ladislav Štěpánek. Hráli - Miloslav Malina, Ladislav Kučera, Eva Hrdličková, Martina Grégrová, Jarka Štěpánková, Eva Chudobová, Ivoš Procházka, Zdena Olšinová, Pavla Janíčková a Jiří Bielik. Tehdy se vybíralo vstupné 5 Kčs. 1. a 3.června 1990 se hrála pohádka Poněkud ztracená princezna od Radoslava Lošťáka, která byla 13.června reprizována pro školy. Vstupné bylo 5 Kčs. 1. a 2.prosince téhož roku byla sehrána pohádka Čertovy zlaté vlasy a 16. prosince byla pohádka opakována za přítomnosti videokamery, jak je uvedeno na dobovém plakátě. Po pohádce sehrané 2. prosince následovala Mikulášská nadílka.

1991

V tomto roce byla ustanovena Kulturní komise při ÚMČ Brno - Slatina, pod kterou divadlo pořádalo některé akce. V březnu ochotníci opakovali 2x hru Čertovy zlaté vlasy. V březnu také ve spolupráci s Kulturní komisí uspořádalo divadlo Dětský maškarní bál, na kterém vystoupila kapela Zimour. 7.prosince divadelníci připravili Velkou Mikulášskou show pro dospělé, která byla zahájena ve 20 hodin a na které vystupovala kapela Rolls. Vstupné tehdy činilo 15 Kčs.

1992

Soubor J. K. Tyla v tomto roce sehrál představení pod hlavičkou Kulturní komise pro slatinské školy, jaké představení však nelze zjistit. Jisté je, že soubor pořádal Dětský maškarní ples.

1993

Činnost Kulturní komise se v tomto roce vyvíjela, avšak samostatný Divadelní soubor tento rok nic nepořádal.

1994

V tomto roce byla činnost J. K. Tyla obnovena, v listopadu herci uvedli hru O čem píše život sám. Hra nebyla určená mládeži a vstupné činilo 10 Kč. 3.prosince potom soubor ve 20 hodin pořádal Mikulášskou show pro dospělé, na které hrál živě Ríša Lauseker a o den později, tedy 4. prosince proběhla Mikulášská nadílka pro děti.

1995

V rámci prvního slatinského Dětského dne sehrál J. K. TYL pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků v režii Evy Hrdličkové.

1996

V tomto roce soubor J. K. Tyla uspořádal několik akcí - Pochování basy, Dětský maškarní ples, Josefskou zábavu, Pomlázkovou zábavu, herci sehráli dětem pohádku Krakonoš, dále byla uspořádána zábava, poté Martinská zábava, 5.prosince Mikulášská nadílka pro děti a 7.prosince Mikulášská zábava pro dospělé.

1997

Ve spolupráci s Kulturní komisí pořádal soubor v tomto roce Pochování basy. Další pořady organizované divadlem J. K. Tyla nebyly zaznamenány. Pravděpodobně byla sehrána hra Ženich pro čertici.

1998

15.března 1998 tedy Divadelní soubor J. K. Tyla pořádal (s Kulturní komisí MČ Slatina) Dětský karneval (hudbu pouštěl p. Pavlásek, vstupné vybírala p. Vetešková, občerstvení připravila p. Frídecká osvětloval a scénu připravil L. Štěpánek, plakáty připravila p. Kepáková). J. K. TYL dále pro školy sehrál pohádku Čertovy zlaté vlasy, se kterou také vystupoval na festivalu Setkání amatérských divadel na prknech 20.-21.6.1998 ve Veverské Bítýšce. Hru režírovala Eva Hrdličková, hráli mj. Jana Bednaříková, Markéta Trundová, Lucie Korábková a další, osvětlení zajišťoval Ladislav Štěpánek za pomoci Martina Krytináře. Soubor žádnou cenu nevyhrál, ale byl uznán jako velmi dobrý dětský soubor. Ve slatinském OKU 6/7 1998 byl zveřejněn článek Evy Hrdličkové "Přežije divadlo J. K. Tyla ve Slatině?", kde vyzývá všechny slatinské občany o sponzorskou pomoc, když ÚMČ Slatina tuto pomoc odmítl, na což ostře reagovala L. Sedláčková ze Všeobecného odboru v čísle OKA 7/8 1998, kde uvádí článek "Přežije divadlo J. K. Tyla ve Slatině - pohled z druhé strany". Tento spor, který byl z mého pohledu bohužel publikován v místním tisku, nebudu ho dále záměrně komentovat z důvodu zachování objektivnosti. Na druhé straně tento spor vyjasnil právní postavení Divadelního souboru (tedy nebylo žádné), a proto se členové souboru rozhodli sdružení zaregistrovat u Ministerstva vnitra ČR jako občanské sdružení (registrace proběhla v roce 1999). 23.prosince J. K. TYL sehrál pohádku Narodil se Kristus Pán v OD Petrov v Brně. V roce 1998 měl Divadelní soubor tyto členy: Eva Hrdličková, Marta Navrátilová, Jana Bednaříková, Jan Šeregeli, Lucie Korábková, Martin Krytinář, Renata Trefilová, Radka Kaderková, Taťána Ivanovová, Jindřich Kotula, Renata Blahušová, Pavel Kučera, Marek Trunda, Markéta Trundová, Lucie Jetmarová, Jiří Růžička, Oldřich Pulicar, Bohumil Vačkář, Radka Kaderková. Většina z nich v tomto roce členství ukončila a věnovala se jiným zájmům.

1999

V roce 1999 uspořádal Divadelní soubor J. K. Tyla 31.března Velikonoční pomlázku, což byl soutěžní program o nejhezčí kraslice, obrázky a pomlázky, 10.dubna uspořádal Dětskou módní přehlídku, ve dnech 14.-18.června sehrál spolek pohádku Poněkud ztracená princezna od Lošťáka - pro děti z MŠ a ZŠ ve Slatině a pro žáky ze ZŠ na 28.října v Brně - na hře se vybralo 4110,-Kč, které byly využity pro další činnost souboru (v pohádce účinkovali R. Treflová, J. Bednaříková, M. Trundová, L. Súkupová, L. Korábková, R. Blahušová, P. Krytinářová, M. Krytinář, Oldřich Pulicar a v zákulisí pomáhali B. Vačkář, J. Šerégely, J. Kotovic, osvětloval Ladislav Štěpánek). V Aktualitách o Slatině č. 2/1999 shrnula režisérka hru jako líbivou, avšak pro malé děti náročnější na pochopení děje a slíbila, že soubor připraví pohádku "veselejší a více hravou", aby se mohly zapojit i děti v publiku. 11.srpna 1999 byl soubor J. K. Tyla zaregistrován u Ministerstva vnitra ČR jako občanské sdružení a získal oficiální název Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině. Se založením post konta finančně vypomohl Úřad městské části Slatina. 6.prosince potom uspořádal Mikulášskou nadílku pro děti, při které sehrál pohádku Hloupý čert a 12.prosince zakončil rok vánoční pohádkou Narodil se Ježíšek (v rámci Slatinských Vánoc). V tomto roce nacvičovaly hry dvě skupiny - jedna pohádku a druhá hru pro dospělé. V OKU 12/1999 proběhla připomínka uplynutí 5-ti let od úmrtí jednoho ze zakládajících členů obnovujícího výboru - Jana Čecha, který zemřel 1.12.1994.

2000

V roce 2000 uspořádal divadelní spolek J. K. Tyla 14.února Dětský maškarní ples, 20.2. sehrál po několika letech opět komedii Blázinec v prvním poschodí. K této hře sepsala Marta Navrátilová článek publikovaný v Aktualitách o Slatině (3/2000), kde připomíná, že po několika letech byla sehrána hra, která se ve Slatině kdysi hrávala. Současně zde píše o velkém zklamání z malé návštěvnosti slatinských občanů. 11.března soubor pořádal Maškarní ples pro dospělé, na kterém hrála kapela Jaroslava Štěpána, dále potom 19.března zorganizoval Dětskou módní přehlídku, 2.dubna opakoval Blázinec v prvním poschodí, 13.6.,29.6.,22.10.2000 sehrál pohádku pro děti Perníková chaloupka (hráli: Markéta Trundová, Martin Krytinář, Renata Blahušová, Marek Trunda, Gábina Jochmanová, Michaela Šalplachtová, Adéla Hercoková, Olga Štolfová, Kristýna Vlková a Jana Bednaříková, osvětloval Zdeněk Večeřa za pomoci Martina Krytináře, napovídala Marta Navrátilová. Dále potom 19.listopadu soubor sehrál pohádku Dvě Maryčky (v titulní roli s Janou Bednaříkovou a Renatou Blahušovou) a 26.listopadu uspořádal ojedinělou soutěž Miss Junior Slatina 2000 (obrázek z titulní strany Aktualit o Slatině 1/2001), kterou organizovala převážně Renata Trefilová s Denisou Trefilovou za technické podpory Martina Krytináře a Zdeňka Večeři. Cenu výherkyním (1.místo Kateřina Fantová, 2.místo Barbora Fantová, 3.místo Martina Trundová) předala starostka Slatiny Ing. Hana Poušková. Ačkoliv se plánovalo z této akce udělat tradici, pro náročnost příprav se již nikdy neopakovala (ačkoliv přípravy probíhaly). Sezónu 2000 soubor zakončil 3.prosince Mikulášskou nadílkou, při které sehrál Čertovu pohádku. Tohoto roku se konala výborová schůze (23.5.2000), v jejímž zápisu je mimo jiné uvedeno: Novým členem výboru se stal Martin Krytinář,...byl doplněn z toho důvodu, že B. Vačkář má nepravidelnou pracovní dobu a schůzí se nemůže pravidelně zúčastňovat. Dále se projednávalo, že 13.6. se bude hrát pohádka pro děti v MŠ na Tilhonově a plánovala se účast na 3.ročníku Setkání amatérských divadel na prknech, která se ovšem nikdy neuskutečnila. Byla hodnocena také docházka členů a upozorněno, že se stává častěji, že se herci dostavují nepravidelně a bez omluvy. Bylo rozhodnuto, že za 2x neomluvenou absenci jim bude odebrána role a zaplatí pokutu 10 Kč, protože se prodlužuje doba zkoušek. Evidenci vedl Jiří Růžička (ten však brzy členství ukončil a z plánu tedy sešlo). Úklid v suterénu se plánoval na červen. Plakáty před každou akcí měla zajišťovat Renata Trefilová (ta však po uskuteční Miss Junior Slatina ukončila členství a plakáty zajišťoval a dodnes zajišťuje Martin Krytinář). Zápis ze schůze provedla Marta Navrátilová. V tomto roce také soubor opustil oficiálně (neoficiálně již v roce 1999) dosavadní osvětlovač Ladislav Štěpánek, který byl dlouholetým členem (od roku 1947). Důvodem byly vnitřní neshody. V Aktualitách o Slatině 9/2000 Eva Hrdličková vyzvala vandaly, aby neustále nerozbíjeli divadelní vývěsky. Také poděkovala Ladislavu Štěpánkovi za dlouholetou práci při osvětlování sálu. Po L. Štěpánkovi převzal osvětlování a vše s tím spojené M. Krytinář, který osvětluje do současnosti.

2001

Ani v roce 2001 Divadelní soubor nezahálel a zorganizoval hned několik akcí, z nichž většina je již tradičních. 4.února připravil Dětský maškarní ples, 25.téhož měsíce obnovil tradici Pochování basy, avšak v rámci Masopustního dětského karnevalu, který byl zahájen hromadným průvodem zahájeným od staré Radnice po trase Tilhonova - Langrova - Mikulčická - Dvůr Elmont (Přemyslovo náměstí 24/26) - Radnice. 30.března potom soubor pořádal Kabaret U dobré nálady (hrála kapela Ríši Lausekra a DUO Kuličky, skupina historického šermu LUCIUS předvedla scénku a programem provázely Eva Hrdličková s Martou Navrátilovou). 24.,25.,27.,29.dubna a 10.května tohoto roku soubor sehrál pohádku Jak Andulka s Maruškou vysvobodily tatínka (podle scénáře Evy Hrdličkové), 31.října až 2.listopadu byla hrána pohádka Jak Janek vyhrál nad králem (v hlavní roli Tomáš Drdlík). Tato pohádka byla reprizována ještě 22.prosince. Poslední akcí tohoto roku byla 2.prosince Mikulášská nadílka, na které byla sehrána Čertovská pohádka. Program byl obohacen výstupem skupiny historického šermu Lucius. V Aktualitách 6/2001 Eva Hrdličková opět vyzvala slatinské vandaly, aby divadlu nestrhávaly plakáty, neboť na jejich neustálé tištění nemá peníze. V tomto roce Divadelní soubor pod sebe přijal skupinu Historického šermu LUCIUS. Tento rok Rada MČ Brno - Slatina doporučila zastupitelstvu prominout Divadelnímu souboru J. K. Tyla poplatek za pronájem, čemuž zastupitelstvo vyhovělo, jak píše ve slatinském zpravodaji "pro podporu této aktivity - neboť provoz sálu samozřejmě zdarma není". Divadlo má pronájem sálu zdarma každý rok, na oplátku se stará o údržbu prostor.

2002

V roce 2002 J. K. TYL uspořádal - 9.února Maškarní ples pro děti (moderoval Petr Koláček a Soňa Formanová), 5.a 7.3. sehrál dlouho připravovanou pohádku Mrazík (5.3.pro školy, 7.3. pro veřejnost). Kostýmy na tuto pohádku ušila Minka Rosílková (která byla krátkodobě členem divadla). 30.dubna spolupořádal s ÚMČ tradiční slatinské Pálení čarodějnic na Přemyslově náměstí 24/26 (od následujícího roku pořádalo Tylovo divadlo samo, avšak do roku 2004 za vydatné pomoci skupiny šermu LUCIUS ), na kterém hrála kapela Bulaband. V květnu 2002 vyčíslila starostka Slatiny Poušková náklady obce pro činnost divadla na 34000 Kč (pronájem sálu), což pravidelně promíjí. 16.listopadu sehrál pohádku O lakomé rodině a 5.prosince již tradičně uspořádal Mikulášskou nadílku, na které sehrál krátkou pohádku Jak se narodil čert. 14.prosince uspořádal první Vánoční trh 2002 - v rámci slatinských Vánoc (ve spojení s ÚMČ - Slatina, avšak od následujícího roku samostatně), který se konal v sále Radnice - sál připravil Martin Krytinář, čaj s rumem darovala paní Dobiášová. Na tomto trhu mohou slatinští občané prodávat svoje výrobky a zároveň různé nakoupit. 17.prosince potom poprvé spolupořádal (i když do jisté míry pomáhal i s přípravami předchozího ročníku) tradiční Poslechovou kavárnu u Tylů s hlavní organizátorkou Dadou Klementovou. Výbor souboru se rozhodnul pořadatelům Poslechové kavárny vypomoci, když tuto pomoc odmítl Úřad městské části Slatina. I přesto však byla Poslechová kavárna pořádána naposledy. V tomto roce také Divadelní soubor pořádal zájezd do divadla Na Fidlovačce na Mamzelle Nitouche (konalo se 20.4.2002) - na tento zájezd se přihlásili i slatinští rodáci, kteří ve Slatině již několik let nebydlí. Tento zájezd byl uskutečněn díky pomoci Dany Bulharové. 20.května tohoto roku zemřel předseda Svazu zahrádkářů František Šik, který ještě v posledních dnech života vyrobil pro Divadelní soubor J. K. Tyla poličky na reprobedny do sálu Radnice. Ještě v roce 2002 nacvičoval soubor hry ve dvou skupinách. Herci byli rozděleni podle věkové kategorie. V tomto roce byli členy souboru - pro děti hráli: Tomáš Drdlík, Kateřina Formanová, Michaela Šalplachtová a Martina Trundová, pro dospělé potom: Alexandra Dejdarová, Lucie Jetmarová, Marek Svoboda, Olga Štolfová, Petra Vraspírová.

2003

Rok 2003 soubor zahájil tradičně 2.března Dětským maškarním plesem, 9.března, dále potom 6.dubna sehrál soubor dlouho očekávanou hru Evy Hrdličkové Krutá zrada (ve které titulní role ztvárnili Marek Svoboda a Lucie Jetmarová, režíroval Ing. Jaromír Barotek, pro kterého to byla první a zároveň z osobních důvodů poslední spolupráce s Divadelním souborem). Tuto hru dále soubor sehrál 7.dubna v Domově důchodců na Nopově v Židenicích a 26.dubna v Troubkách u Kroměříže pro místní občany. Tomuto výjezdu ovšem štěstí nepřálo - soubor jel na dvě etapy a každá skupina dojela nedopatřením do jiných Troubek (převoz druhé poloviny výpravy do správných Troubek zajišťoval režisér Barotek osobním automobilem - na dvakrát) a aby smůly nebylo dost, v Troubkách se konal pohřeb místního obyvatele, takže bylo nepřípustné, aby spoluobyvatelé Troubek namísto pohřbu se účastnili divadelního představení. Není proto žádným divem, že tento výjezd byl pro soubor velmi prodělečný. 30.dubna soubor pořádal Pálení čarodějnic (hrála kapela Kompromis Country Václava Michalce, vystupovala skupina historického šermu Lucius, která se opět podílela na přípravě - Konalo se na Přemyslově náměstí 24/26). 1.září se konalo zasedání valné hromady, na kterém se projednávalo pouze zvolení funkcionářů na další období a byli jednohlasně zvoleni v tomto složení: předseda - Eva Hrdličková, místopředseda - Martin Krytinář, pokladní - Marta Navrátilová. 20.října sehrál soubor pohádku Jak princezna o krásu přišla a 5.prosince pořádal Mikulášskou nadílku, jejíž součástí bylo sehrání Čertovy pohádky (viz.obrázek). 13.prosince potom zorganizoval další Vánoční trh 2003. V Aktualitách o Slatině 9/2003 se Martin Krytinář vyjádřil ke zprávě prezentované v rubrice zprávy ze zastupitelstva (uveřejněné v Aktualitách předchozích) a uvedl na pravou míru informaci o nesprávně užitých finančních prostředcích.

2004

V roce 2004 byl Dětský maškarní ples pořádán již 31.ledna (jelikož soubor nestihl včas zajistit jiný vhodný termín), poté 28.února Pochování basy - hrála živě skupina Oregon, dále vystoupila skupina historického šermu Lucius. 13.března pořádal soubor opět Dětský maškarní ples (protože lednový ples měl malou účast a bylo několik žádostí z občanstva Slatiny o uspořádání druhého plesu), 25.března byla sehrána pohádka O hloupé ženě (v titulní roli Lucie Jetmarová a Mirek Zifčák), ta ovšem byla již 22.března sehrána pro děti z MŠ a žáky ze ZŠ na Jihomoravském náměstí. 30.dubna bylo uskutečněno Pálení čarodějnic (tentokráte na Černozemní) a 3.června byla reprizována pohádka O hloupé ženě. 2.prosince byla sehrána komedie Naše bábi šílí v námětu a režii Evy Hrdličkové, která si v ní zahrála hlavní roli. Dále v této komedii hráli Renata Sedláčková, Lucie Jetmarová, Michal Rakus, Petra Striegelová, Marta Navrátilová, Martin Ondráček, Mirek Zifčák a další, osvětlení a zvuk zajišťoval Martin Krytinář, nápovědu Marta Navrátilová. Tato hra byla natolik úspěšná, že musela být několikrát reprizována. První repríza tedy padla na 20.prosince. 5.prosince se konala Mikulášská nadílka s pohádkou O hloupém čertovi a 12.prosince se konal již potřetí Vánoční trh 2004. V tomto roce byly herci souboru: Renata Sedláčková, Jiří Opřátko, Miroslav Zifčák, Martin Ondráček, Lucie Jetmarová, Petra Striegelová, Michal Rakus a další. V tomto roce si zahrály i Marta Navrátilová a Eva Hrdličková (ve hře Naše bábi šílí).

2005

Rok 2005 byl zahájen 24.ledna schůzí valné hromady. Na této schůzi byli členy výboru zvoleni: Předseda - Eva Hrdličková, místopředseda - Martin Krytinář, pokladní - Marta Navrátilová. Dále se hodnotilo hospodaření souboru a bylo dospěno k závěru, že byl dodržen rozpočtový plán. Bylo projednáno: zhodnocení sezóny, organizace nové sezóny, ukončení členství Olgy Štolfové v divadle aj. 22.ledna proběhla repríza hry Naše bábi šílí. 10.února potom byla souborem sehrána repríza pohádky O hloupé ženě (dopoledne pro školy, odpoledne pro veřejnost), 26.února se konalo Pochování basy (k tanci a poslechu hrála kapela Oregon, na obrázku herec souboru Jiří Opřátko) a 12.března Dětský maškarní ples (původně plánováno na 5.března, avšak odloženo kvůli chřipkové epidemii na doporučení slatinských dětských lékařek). 30.dubna se konalo tradiční Pálení čarodějnic (na Černozemní, k tanci a poslechu hrála kapela Kompromis Country). Bylo nám vyřčeno několik stížností, že v areálu nebyly židle ani lavice. Ty nebyly z toho důvodu, že celý plac chystala Eva Hrdličková s Martinem Krytinářem a neměli k dispozici žádné prostředky na převoz - stoly převážely osobním autem na několikrát. Zde připomínám, že před pořádáním čarodějnic Divadelním souborem nebývaly na place ani židle ani stoly. V Aktualitách o Slatině 6/2005 bylo shrnuto ohlédnutí za Pálením čarodějnic a mimo jiné se zde uvádí: "Často slýcháváme výčitky, že se platí vstupné (10 a 20 Kč). Členové souboru pořádají tento program bez jakýchkoliv finančních nároků - tedy zcela zdarma. Výtěžek ze vstupného není určen pořadatelům, ale je využit na organizační záležitosti (honorář hudební skupiny, OSA, elektrická energie, ohňostroj, pronájem zařízení atd....)". Dále byla 13.června a 12.října sehrána pohádka Mrazík a 4.prosince byla uspořádána tradiční Mikulášská nadílka, na které byla sehrána pohádka O čertíkovi. 10.prosince potom J.K.TYL pořádal Vánoční trh 2005 (na spodním obrázku snímek z trhu) a rok 2005 zakončil sehráním vánoční pohádky Narodil se Ježíšek Nazaretský.