Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině

Přemyslovo náměstí 18
Brno-Slatina

kulturní činnost – divadelní představení, společenské akce

Pořádáme:

kulturní společenské akce – dětské maškarní plesy, mikulášské nadílky apod.

Hrajeme:

pohádky pro děti
divadelní hry pro dospělé

Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině byl založen v roce 1925. V současné době zajišťuje celoročně pravidelné kulturní a společenské akce nejen pro slatinskou veřejnost.

Historie

SLATINSKÉ TRADICE

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

První Pálení čarodějnic se ve Slatině konalo 30.dubna 1990. Tehdejší nadšenci, kteří se rozhodli tuto akci pořádat (v čele s Liborem Mrňou), byli přesvědčeni, že obnovují další slatinskou tradici, která již zanikla. Tak tomu ovšem nebylo, protože žádná organizace působící ve Slatině nikdy před tím Pálení čarodějnic nepořádala. Byla to tedy právě skupina těchto nadšenců, kteří ve Slatině tuto tradici založili.

V roce 1990 se Pálení konalo na hřišti při Černozemní ulici. V letech 1991-1992 se tato slavnost konala na fotbalovém hřišti SPARTAK.

Poslední dubnový den roku 1993 proběhlo Pálení čarodějnic opět na fotbalovém hřišti Spartaku. Čarodějnice byla na hranici zapálena ve 20 hodin. Tomu přihlíželo asi 300 lidí, ale v průběhu večera přicházeli další. Dobrovolné vstupné vybíral František Linhárek do ešusu, který byl údajně dostatečně plný. Počasí pálení přálo. Libor Mrňa opět přednesl svůj projev. V roce 1994 pořádala Pálení čarodějnic Kulturní komise slatinské Radnice společně se "Společností přátel amatérského žehu". Stejně jako obvykle se konalo na fotbalovém hřišti SPARTAK. Program byl zahájen ve 20 hodin, ohýnek pro děti byl zapálen již v 17 hodin. K tanci a poslechu hrála country kapela ZIMOUR.

Roku 1995 se konalo Pálení čarodějnic po pěti letech opět na ulici Černozemní, jelikož na hřišti SPARTAK probíhalo zatravňování. Tento rok opět pořádala akci Kulturní komise při Zastupitelstvu městské části. K tanci a poslechu opět hrála country kapela ZIMOUR a jako vždy byl zapálen ohýnek pro děti v 17 hodin, pro dospělé potom zábava začala ve 20 hodin. Vstupné bylo dobrovolné. Letos navštívilo pálení dosud nejvíce návštěvníků.

I v roce 1996 Kulturní komise slatinské Radnice ve spolupráci s "partou dalších nadšenců" pořádala Pálení čarodějnic, které probíhalo v tradičním řádu. K tanci a poslechu hrála opět kapela ZIMOUR, tentokráte se skupinou SLATINŠTÍ KAMARÁDI. Novinkou však bylo, že slatinští hasiči se nechali "umluvit" a oheň uhasili až o půlnoci a nikoliv ve 22 hodin, jak tomu bylo v předchozích letech. Vše se odehrálo na Černozemní ulici. Programem provázel opět Libor Mrňa.

30.dubna 1997 se konalo Pálení čarodějnic v tradičním rituálu, na ulici Černozemní. Stejně jako v předchozím roce hrály kapely ZIMOUR a SLATINŠTÍ KAMARÁDI. Pořádala opět Kulturní komise slatinské Radnice s partou nadšenců, kteří se tentokrát označili jako KOPRČA (Komise pro upalování čarodějnic). Novinkou tento rok bylo opékání selátka. Hlavní hranice byla zapálena již v 19:30 hodin, ohýnek pro děti jako vždy v 17 hodin.

Pálení čarodějnic s připsaným letopočtem 1998 se konalo jako v předchozích letech na ulici Černozemní. Oheň pro opékání špekáčků byl zapálen v 17:30, hlavní hranice potom ve 20 hodin. Občerstvení včetně opékání selete zajišťovala restaurace JEŽEK. Hudbou doprovázely opět kapely ZIMOUR a SLATINŠTÍ KAMARÁDI. V tomto roce bylo také zavedeno vstupné ve výši - děti 10 Kč a dospělí 20 Kč.

V roce 1999 uspořádala Kulturní komise slatinské Radnice Pálení čarodějnic v areálu Přemyslova náměstí 24/26 což bylo předmětem ostrých kritik některých návštěvníků. K tanci a poslechu hrály kapely ZIMOUR a M.O.C. Byla vyhlášena "HNUSS čarodějnice", která byla vybrána ve dvou kategoriích - s objemem hrbu do 50 ccm, a s objemem hrbu nad 50 ccm. Oheň pro děti byl zapálen v 17:30, hlavní hranice v 19:30.

Následující rok (2000) probíhalo Pálení čarodějnic opět na ulici Černozemní. Program se nelišil od ostatních ročníků, jen s kapelou ZIMOUR hrála kapela M. C. BAND. I tento rok byla vyhlášena cena HNUSS čarodějnice. Pokladní napočítali téměř 500 dětí a necelých 1000 dospělých návštěvníků. Slatinské Kulturní komisi s organizací pomáhalo sdružení SLOPE.

V roce 2001 se Pálení čarodějnic konalo po dvou letech opět na Přemyslově náměstí 24/26. K tanci hrály kapely M. C. BAND a NELA. Na této slavnosti poprvé veřejně vystoupila skupina historického šermu LUCIUS.

Pálení čarodějnic 2002 poprvé spolupořádal (společně se slatinskou Kulturní komisí) Divadelní soubor J. K. Tyla. I v tomto roce se Pálení čarodějnic odehrálo na Přemyslově náměstí 24/26. S přípravou pomáhali i členové skupiny LUCIUS, kteří v programu i vystoupili se svou scénkou (se skupinou Rytíři Země Moravské). Program doplňovala písněmi kapela BULUBAND. Dětem byla sehrána pohádka O lakomé rodině.

Od roku 2003 pořádá Pálení čarodějnic Divadelní soubor J. K. Tyla samostatně. I tento rok vypomáhala s přípravou skupina historického šermu LUCIUS, která opět nacvičila scénku, kterou divákům předvedla během programu. S přípravou areálu pomáhali i vybraní žáci ZŠ z Jihomoravského náměstí. Akci živou hudbou doprovázela kapela KOMPROMIS COUNTRY Václava Michalce. Vše se odehrálo na Přemyslově náměstí 24/26.

30.dubna 2004 se Pálení čarodějnic odehrálo opět na ulici Černozemní. Akce byla okořeněna příjezdem hraběnky a hraběte na koňském povozu. Se svým vystoupením se představila skupina LUCIUS, která se jako v předchozích letech podílela na pomoci s přípravou areálu. Spolu se skupinou LUCIUS vystoupily Rytíři Země Moravské. Ve 22 hodin byl odpálen malý ohňostroj - k připomenutí blížícího se vstupu České republiky do Evropské Unie. Hrála opět kapela KOMPROMIS COUNTRY Václava Michalce, kterému byl ukraden discman, který musel z poloviny zaplatit Divadelní soubor J. K. Tyla (1500 Kč).

Následující rok (2005) proběhlo Pálení čarodějnic opět na ulici Černozemní. Tentokrát Divadelní soubor pořádal celou akci zcela sám, bez jakékoliv podpory. K tanci hrála již známá kapela KOMPROMIS COUNTRY Václava Michalce. Podle většiny návštěvníků se Pálení čarodějnic vyvedlo, avšak opět se našlo několik návštěvníků, kteří kritikou nešetřili. Nelíbí se jim zejména výběr vstupného (10 Kč děti, 20 Kč dospělí), ze kterého ovšem soubor hradí veškeré náklady a ze zůstatku pořádá další kulturní akce, které pořádá. Předsednictvo souboru se snaží udržovat tradiční vstupné 10 Kč a 20 Kč, které je zcela jistě nejlevnější v okolí. Součástí programu byl velký ohňostroj, který byl za přítomnosti hasičů odpálen na přilehlém poli.

Pálení čarodějnic je velice nevděčná akce. Organizačně velmi náročná (zajištění mobilních WC, stolů, židlí, občerstvení, hudební skupiny, přívodu elektrické energie k pódiu a ke stánkům s občerstvením, zajištění dřeva na slavnostní hranici a převozu všech potřeb atd.). Naštěstí je to nejnavštěvovanější akce ve Slatině, bohužel i tak návštěvníky nedoceněná. Někteří návštěvníci jsou nespokojeni s placením vstupného (z čeho by se ale jinak akce pořádala?), jiní mají málo židlí, ostatním se zdá velká fronta u bufetu s občerstvením, dalším nestačí množství záchodů (pronájem jednoho stojí 1500 Kč). Toto všechno vyčítají pořadatelům, kteří věnovali organizaci několik desítek hodin svého volného času a veškeré záležitosti dělají bez finančních nároků.

Samozřejmě se najdou i lidé, kteří práci souboru J. K. TYLA ocení.

Dalším neustálým problémem Pálení čarodějnic bylo (před zahájením stavby na Přemyslově náměstí 24/26) místo konání akce. Návštěvníci si nepřáli, aby se Pálení konalo na "staveništi" na Přemyslově náměstí, někteří obyvatele domů na Černozemní si zase nepřejí, aby se pálilo na jejich ulici. Neuvědomují si bohužel, že ve Slatině jiné prostory pro takovou akci nejsou.

I tak se Divadelní soubor J. K. Tyla snaží i nadále podporovat kulturní činnost ve Slatině. V rámci možností bude pokračovat v zavedených kulturních programech.

SLATINSKÉ HODY

První slatinské -sokolské- hody se konaly 1.listopadu 1903. V dalších letech se konávaly okolo 20.října a probíhaly na dolní části Přemyslova náměstí. Původně byly hody sice záležitostí SOKOLA, ale mezi válkami a po druhé světové válce je občas pořádali také hasiči a jiné organizace. V roce 1925 dokonce byly ve Slatině pořádány dvoje hody - jedny SOKOLEM, druhé divadelním souborem J. K. Tyla. V roce 1926 se hody konaly poprvé v obou hostincích na Tilhonově a na Radnici a odpoledne na letním hřišti SOKOLA. V tomto roce byly hody poprvé organizovány jako Václavské - 25. a 26.září. Až do roku 1933 měli stárci na hodech slatinské kroje. Hodů se také pravidelně zúčastňovaly kostýmované postavy jako pan vrchní, pan Franc ze Zámku, policajti - jejich významem bylo zpestřovat hodové slavnosti.

Od roku 1960 se konání hodů přesunulo na druhou sobotu a neděli v září. Bylo to kvůli plánování hezkého počasí, které v toto období obvykle bývá. V roce 1969 se pořádající hasiči rozhodli na hodech nepodílet, jelikož na hodech prodělávali. V letech 1970 - 1976 tedy nastala přetržka. Teprve v roce 1977 se hody obnovily, a to díky iniciativitě pánů Vrzala a Fišera. Opět se staly každoroční událostí Slatiny. Podrobnější informace nemáme kompletní, avšak od roku 1991 můžeme slatinské hody zrekapitulovat díky pečlivě vedené slatinské kronice a plakátovým zdrojům.

V roce 1991 byly tradiční slatinské hody pořádány 14. a 15.září. Konaly se v areálu TJ Spartak. Stárci se však již neoblékají do krojů slatinských, nýbrž do krojů kyjovských. Průvod vyšel z ulice Langrovy, dále pokračoval přes ulici Tilhonovu do sídliště a zpět přes Přemyslovo náměstí do areálu Spartaku. K tanci a poslechu hrála kapela dechové hudby Sivičanka.

V roce 1992 proběhly hody v tradičním rituálu.

V roce 1993 se hody konaly 11. a 12.září a byly to hody jubilejní - jelikož první se konaly ve Slatině r. 1903. Ačkoliv hody pořádá v současnosti Spartak, hlavní práci okolo této akce zabezpečují 1-2 lidé. Ve Slatině se již několik let aktivně na hodech podílí p. Hodaňová, která nejenže dva měsíce před hody nacvičuje s budoucími stárkami a stárky tance (českou a moravskou besedu), ale také pro ně shání kroje, které mimo jiné sama šije a vyšívá. Tance nacvičují v sále slatinské Radnice. Stárci mezi sebou vyberou peníze a zajdou do sklepa pro víno, stárky jim mezi tím zdobí klobouky (na těch jsou i péra z bílých kohoutů - hlavní stárek má tři, zbytek po jednom), chystají kokardy na Kordulu, vyšívají kapesníky, zdobí mašličkami tzv. "právo". Rodiny připravují koláče a cukroví. Vlastní hody začínají v sobotu, kdy chlapci postaví "máju", kterou dovezou z bílovického lesa. Odpoledne potom páry stárků obchází všechny slatinské domácnosti, kde nabízejí větvičky rozmarýnů a zvou na hody. Peníze vybrané za větvičky pokryjí výdaje na hody - ne však na hudbu, tu hradí Úřad městské části. V roce 1993 hrála kapela Dambořanka. Hlavní zábava nastává v sobotu večer. Kromě tancování se i zpívá (např. "povolávačky", různé žertovné písně - při nichž zpívají střídavě jednu sloku děvčata a druhou chlapci). V neděli odpoledne chodí krojovaný průvod Slatinou, doprovázený hudbou. Před domy stárek se tančí rozdávají se koláče a víno. Stárci bývají tradičně pozváni ke stárkám na večeři, po které nastává večerní zábava, trvající do půlnoci. To už se tančí jen jedna beseda. V tomto roce si sólo zatančil i pan starosta (Ing. Oldřich Ševčík), s prvním stárkem si zatančila paní Hodaňová. )

V roce 1994 se hody konaly 17. a 18. září.

Roku 1995 se hody uskutečnily 16. a 17.září. Ještě před zahájením hodů počasí organizátorům nepřálo (zataženo, hustý déšť). Avšak jakýmsi zázrakem se těsně před zahájením počasí umoudřilo.

Slatinské hody nesoucí letopočet 1996 se vydařily i přes nepřízeň počasí. Nedělní průvod stárků skončil sice kvůli dešti velmi rychle, avšak všichni účastníci průvodu (letos to byli mj. členové Pištělákova souboru písní a tanců ve šlapanických krojích) se uchýlili do sálu na Radnici. Večerní zábava v sobotu i neděli se nakonec obešla bez deště, takže probíhala jako obvykle venku.

V roce 1997 se slatinské hody poprvé v historii konaly na Přemyslově náměstí 24/26. To se vyplatilo zejména při sobotní večerní zábavě, neboť pršelo a účastnici se tak mohli schovat pod střechu. V neděli již svítilo slunce, a tak se bez omezení mohla konat plánovaná sváteční hodová mše na prostranství před kostelem a odpolední průvod stárků. V roce 1998 proběhly hody v rituálu tradičního programu.

V roce 1999 proběhly hody 11. a 12. září.

9. a 10. září 2000 proběhly hody za velmi pěkného počasí. V sobotu se konala večerní hodová zábava od 20 hodin do 3. hodiny druhého dne za vstupné 50 Kč. V neděli ráno v 9 hodin proběhla hodová mše svatá v místním kostele, ve 13 hodin potom prošel Slatinou průvod stárků, po kterém od 14:30 do 18 hodin následovala odpolední zábava (vstupné 20 Kč), na kterou od 19. hodin navázala večerní zábava (za 40 Kč), která byla ukončena o půlnoci. K tanci i poslechu hrála Dambořanka.

Ve dnech 15. a 16. září 2001, kdy se konal další ročník hodů pršelo, takže návštěvnost byla oproti předchozím létům slabší.

V roce 2002 se hody uskutečnily 14. a 15. září. Byly to 25.hody konané bez přerušení tradice. Dalo by sed říci, že počasí tradičně hodům nepřálo. Na přípravě se svou aktivitou zasloužili - paní Růžena Hodaňová, pan Josef Vrzal a pan František Pařízek.

V roce 2003 byly uspořádány hody v již tradičním zářijovém termínu. Kroje tradičně zapůjčila paní Hodaňová (přiložený obrázek - hody 2003).

Roku 2004 byly hody pořádány slatinskými stárky, MČ Brno - Slatina, Sborem dobrovolných hasičů a společností Marka Šauera. Konaly se ve dnech 10. září - 12. září. V pátek 10. 9. proběhla od 20 hodin do 3 hodin druhého dne Letní noc (vstupné 40 Kč), v sobotu od 20 hodin do 3 hodin Večerní zábava s bohatou tombolou (vstupné 50 Kč) a v neděli v 9 hodin proběhla v místním kostele Hodová mše svatá. Ve 13 hodin potom Slatinou prošel průvod stárků, který šel po trase: Tilhonova - Strážnická - Přemyslovo náměstí - Tuřanka - Řípská - Tuřanka - Přemyslovo náměstí (areál). Od 14 hodin do 24 hodin proběhla Odpolední a večerní hodová zábava (vstupné 40 Kč, děti a důchodci 10 Kč). Vše se odehrálo na Přemyslově náměstí 24/26 a k tanci a poslechu hrála dechová kapela Dambořanka.

Tradiční slatinské hody v roce 2005 pořádali se slatinskými stárky Úřad městské části Brno - Slatina, SK Slatina, Sbor dobrovolných hasičů a firma paní Andrey Jašiskové. V tomto roce proběhly ve dnech od 9. do 11.září. V pátek 9. 9. proběhla od 20 hodin Letní noc (vstupné 40 Kč), která byla ukončena v sobotu ve 3 hodiny ráno. V sobotu potom od 20 hodin do 3.hodiny ranní proběhla Večerní zábava s bohatou tombolou (vstupné 50 Kč) a v neděli v 9 hodin byla tradičně odsloužena mše svatá v místním slatinském kostele. Ve 13 hodin byl zahájen průvod stárků, který obešel trasu: Křehlíkova - Tuřanka - Přemyslovo náměstí - Slavkovská - Strážnická - Kikerleho - SK Spartak. Od 14 hodin do 22 hodin potom trvala Odpolední a večerní hodová zábava. Vše se letos odehrálo v areálu SK Slatina a ASIO s.r.o. K tanci i poslechu opět hrála kapela dechové hudby Dambořanka.